CZ  EN  DE

REKONSTRUKCE KOSTELA

Českobratrské církve Evangelické v Olomouci

uvodni foto

REKONSTRUKCE KOSTELA

Českobratrské církve Evangelické v Olomouci

Milí přátelé, vítáme vás na webových stránkách, které byly založeny za účelem prezentace plánované rekonstrukce kostela Českobratrské církve evangelické v Olomouci. Najdete na nich veškeré informace o realizaci projektu a možnosti, jak toto dílo podpořit.

 

Kostel  byl postaven v roce 1920 a v roce 2015 byl prohlášen za národní kulturní památku. Více jak stoletá historie kostela se promítá do jeho současného technického stavu.

 

Cílem projektu je proto komplexní rekonstrukce budovy, která prodlouží životnost základních stavebních konstrukcí o dalších 60 – 80 let a dodá kostelu reprezentativnější vzhled. Budeme vděčni za vaši pomoc – evangelíci v Olomouci žijou!

Výměna krytiny a rekonstrukce krovů včetně dřevěné věžičky na kostelní věži + bleskosvod na věži a kompletní uzemnění kolem kostela dle ČSN a rekonstrukce ochozu na věži.

Obnova první poloviny krovu a výměna střešní krytiny kostela včetně příslušného bleskosvodu.

Obnova druhé poloviny krovu a výměna střešní krytiny nad zbylou, starší částí kostela včetně příslušného bleskosvodu.

Rekonstrukce fasády a soklu věže, střechy apsidy, obnova ciferníků a restaurátorská obnova vstupních portálů.

Obnova fasády a soklů západního průčelí objektu.

Obnova fasády a soklů jižního, východního a závěru severního průčelí objektu kostela.

PŘISPĚJTE NA REKONSTRUKCI našeho KOSTELA

Mnohokrát děkujeme.

Bankovním převodem

Číslo transparentního účtu:

 2202116035/2010

Specifický Symbol:

 2202

QR z mobilní aplikace

Kontakt

Českobratrská církev evangelická Olomouc

Blahoslavova 916/1, 779 00  Olomouc

+420 585 223 223 | olomouc@evangnet.cz

IČ: 45238367

Úřední hodiny:

Úterý: 9:00 – 11:00 (farář)

Pátek: 9:00 – 11:00 (sborová sestra)